Objednávky: (+420) 604 145 791 


O nás


V roce 2001 jsme koupili pozemek o rozloze 1ha na budování rodinné farmy. V první fázi jsme postavili stáje, dílnu a malé zázemí. Od majitele pozemku, od kterého jsme pozemek koupili, jsme si zpachtovali 11 ha půdy, hlavně pastviny, které jsme ohradili na pastvu masného dobytka.

Vybudovali jsme zimoviště pro dobytek a nakoupili první jalovice plemene Galloway (6 kusů) a současně jsme koupili i plemenného býka. Pořídili jsme první traktor značky Fendt a stroje opotřebené na pícniny, nahrabovák, obracák, lis na balíky a rotačku české výroby.

Záměr byl jasný – chov masného dobytka a výkrm zástavových býků, porážka a prodej masa. V období 2001 až 2016 jsme nakoupili pozemky ve výměře 45 ha. Další pozemky jsme propachtovali od známých a kamarádů. Dohromady naše farma má 150 ha (100 ha orné půdy, 50 ha luk).

V roce 2014 jsme zahájili výstavbu stodoly, výrobny uzenin a bourárny na maso. V roce 2015 proběhla kolaudace výrobny a bourárny.

V prosinci roku 2016 jsme začali vyrábět uzeniny a koupili jsme pojízdnou prodejnu, která v současné době jezdí po 150-ti vesnicích v okrese Tábor.

Na farmě jsme téhož roku otevřeli farmářský obchod, kde prodáváme své výrobky a vepřové a hovězí maso.

V roce 2015 na zimu jsme nakoupili 34 dvouměsíčních telat jalovic Brown-swiss, produkují kvalitní mléko, které má výborné složky (vysoký podíl bílkoviny a tuků).

Koncem roku 2022 jsme otevřeli mlékárnu, kde zpracováváme mléko od našich kraviček. V současné době výrábíme jogurty, tvarohy a měkké sýry. Do budoucna se chceme začít zabývat i zralými sýry.